„Cílem této diskuse je prostřednictvím pozvaných hostů přispět k větší informovanosti občanů Polné a okolí o současné situaci ve vodárenství a také o nastínění možných řešení do budoucna," uvedla za občanské sdružení Polenský kruh, které diskusi připravilo, Eva Vařejčková.

Problematika vodárenství na Jihlavsku se dostala do centra pozornosti poté, co ze Svazu vodovodů a kanalizací (SVAK) vystoupila Jihlava, kterou pak následovalo několik dalších měst a obcí.

Čtvrteční veřejná diskuse ve vestibulu polenského zámeckého sálu začíná v 17 hodin a účast na ní přislíbili starostové Vladislav Hynk (Třešť), Jindřich Skočdopole (Polná) a Viktor Wölfl (Luka nad Jihlavou), primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. K debatnímu stolu zasednou také Miroslav Zvolánek, bývalý vedoucí provozu polenské vodárny, zástupci firmy SVAK, konkrétně její předseda Jiří Vlach a tajemník Miloslav Šmíd, a zástupce Vodárenské akciové společnosti.

Moderátorem setkání Pitná voda v Polné bude Jaromír Kalina.