„Nyní fungujeme jako komunitní škola v Jihlavě, kam jezdí žáci z Polenska, Jihlavska, Havlíčkobrodska nebo ze Žďárska. V krajském městě provozujeme už několik let montessori mateřskou školu Meruzalka. A od školního roku 2019/2020 začne v Polné fungovat montessori škola pro žáky prvních až osmých ročníků. Prozatím to bude v prostorách SVČ Tempo, které v současné době připravujeme na zahájení provozu. V Polné postavíme také novou školu. Město vyšlo vstříc našemu záměru, schválilo úpravu územního plánu tak, aby na místě mohla být právě škola,“ sdělila Jana Procházková z Meruzalky s tím, že nyní spolu s architekty a vedením IP Polná pracují na podobě nové školy.

V současné době komunitní školu navštěvuje třicítka dětí ve věku 6 až 13 let z celé Vysočiny. Jsou to žáci, kteří například nechodí do klasické školy, ale vzdělávají se doma. „Počítáme s tím, že tyto děti budou pokračovat ve škole v Polné. Jsme otevřeni všem zájemcům, ale nejčastěji se jedná o děti do čtvrté, páté třídy, pro ty starší už je změna mnohem složitější,“ doplnila Procházková.

Montessori pedagogika je vzdělávací systém, kde je role učitele postavena na nenápadném systematickém vedení a taktní pomoci. Mottem systému, za kterým stojí Marie Montessori, je Pomoz mi, abych to dokázal sám. Při výuce se využívají zvláštní, speciálně vyvinuté pomůcky. Děti se už od prvního ročníku učí anglicky.

„Důraz klademe na samostatnost a sebeřízení, procvičujeme plánování, schopnost ocenit sebe i druhé, rozvíjíme komunikaci prostřednictvím prezentací projektů, výsledků i pracovních postupů, tvořivost i schopnost práce ve prospěch celku,“ přiblížila hlavní zásady motessori výuky Procházková.

Rodiče, kteří chtějí do této soukromé školy přihlásit své dítě, musí počítat se školným. To v běžné výši činí 3 500 tisíc korun za měsíc.