Město na opravu varhan získalo loni od Ministerstva kultury dotaci 2,3 milionu korun. Letos ministerstvo na rekonstrukci uvolnilo dalších 6,5 milionu. Opravit varhany ale musí 
do roka, aby o dotace nepřišlo. Městu zbývá sehnat zbývajících 850 tisíc korun.

Jedná se o unikátní varhany, které patří mezi nejvzácnější v republice. Podobné jsou už jen ve Vídni. Až se opraví, byl by polenský starosta Jindřich Skočdopole rád, kdyby se více využívaly 
a pořádaly se v chámu například koncerty.