„Ano, ve vsi se to teď dost řeší. Hodně lidí to sleduje, chodí se k rybníku dívat, jak to probíhá. Je tu skupina lidí, která se snaží podpořit vedení obce, aby s tím mohlo udělat, co je v jejich silách,“ vyjádřila se obyvatelka Řásné Kamila Brotánková.

Starosta Řásné Miroslav Tomíšek potvrdil, že chce s Agenturou ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR, pod kterou rybník spadá, diskutovat opravu hráze. „Má tam dojít k obrovskému zásahu, kdy z místa bude jedno obří staveniště. My chceme navrhnout, jestli nebylo možné provést výměnu potrubí takzvaným řízeným průtlakem. Tedy šetrnějším způsobem, než je ten plánovaný,“ sdělil Tomíšek. Lidé v obci mají obavu, zda kvůli této akci nepřijdou o vodu ve studních, ale k tomu by podle starosty dojít nemělo.

Situaci kolem rybníku, jež je záložním zdrojem pitné vody pro Telč, sledují lidé z Petice za Pařezák. Jejich petici proti výraznému zásahu do ekosystému v chráněné lokalitě už podepsalo přes 1 600 lidí, na Facebooku mají celkem 3 500 sledujících. Podle Michala Salamánka nyní apelovali na ministerstvo životního prostředí i na samotného ministra Richarda Brabce, aby s tím něco udělal.

„Podnikáme i další kroky. Shledali jsme řadu nedostatků jak v celém projektu, tak v samotném průběhu stavebního řízení a stavby. Co nám vadí nejvíce, jsou brutální opravy bez ohledu na přírodu. Nechápeme, proč se takto cenný rybník vypouští v době sucha. Máme obavy, aby nedošlo k narušení místního ekosystému a k jeho záhubě. Také se obáváme, aby rybník vůbec znovu natekl,“ uvedl Michal Salamánek.

Podle vyjádření AOPK ČR však důvod k obavám není. „Podařilo se domluvit, že z povodí neodteče ani kapka. Voda odtéká do telčských rybníků. Harmonogram vypouštění vyhovuje zdejším vzácným živočichům. Mimochodem, to, že se rybníky vypouštějí, je zcela běžné. I Velký Pařezitý rybník byl v době, kdy ho AOPK ČR přebírala od rybářství, pravidelně vypouštěn a chovaly se v něm ryby. Nyní v něm rybí obsádka není, právě proto je tu čistá voda. Nicméně manipulační plán vypuštění rybníka umožňuje i dnes,“ vysvětlila mluvčí AOPK ČR Karolína Šůlová. A připomněla, že nutnost rekonstrukce potvrdil technickobezpečnostní dozor na základě výsledků geofyzikálního průzkumu stavu hráze.

Jak to bude:

S vypouštěním se začalo v září . Rybník bude podle AOPK kompletně vypuštěn cca v druhé půli listopadu. Třetina vody se využije k dopuštění rybníka Roštejn, zbytek poteče do ostatních telčských rybníků. V zimě by se měly vybudovat hrázky v přítokové části, které zaručí, aby zdejší cenná rašelinná a mokřadní společenstva příští sezónu co nejméně vysychala. Budou také probíhat přípravné práce potřebné k vlastní rekonstrukci hráze. K zemi má jít minimum stromů. Oprava by měla proběhnout příští rok. Bude se týkat zvětšení mocnosti hráze včetně realizace nové paty a výměny dřevěného výpustního potrubí. Práce by měly být hotovy podle plánu do podzimu roku 2019, kdy se rybník začne napouštět. (zdroj: AOPK ČR)