Na opravy památek v městské památkové zóně v letošním roce od státu přiteče 1 195 tisíc korun. Na obnovu památek v městské památkové zóně Telč – Staré Město pak 200 tisíc korun.

„Všechny požadavky, které zde máme, ale zdaleka uspokojit nemůžeme,“ řekl Tomáš Krátký z telčského odboru rozvoje a územního plánování.

Víc peněz

Pokud by se tak mělo stát, potřebovalo by renesanční město státní podporu mnohem větší. „Požadavky zde totiž máme ve výši desítek milionů korun,“ přiznal Tomáš Krátký.

Z památek, na které se letos v rámci tohoto programu dostalo, můžeme jmenovat například první etapu restaurátorských prací na mariánském sloupu na náměstí Zachariáše z Hradce, odvlhčení konstrukcí a obnova výmalby kostela sv. Ducha či obnova fasády domova pro seniory včetně opravy soklu a výměny oken v havarijním stavu.

Peníze, které město v rámci programu regenerace dostalo, jsou nižší než v loňském roce. Loni činila výše státní podpory v rámci programu regenerace celkem 1,7 milionu korun. Na obnovu památek v městské památkové rezervaci Telč dostalo město celkem 1,3 milionu korun. Na obnovu telčské městské památkové zóny na Starém Městě Telč obdržela celkem 400 tisíc korun.