„Do striktně vědeckých metod začíná stále běžněji, a to nejenom v rámci popularizace vědy, vstupovat i prvek ožívající historie, který dovoluje dotyčnému prožít jednotlivé etapy historie na vlastní kůži. Je to třeba experimentální archeologie. Já se pokusím nastínit, jaká jsou úskalí těchto postupů,“ uvedl ředitel územního odborného pracoviště NPÚ v Telči Pavel Macků.

Telčští památkáři se touto akcí hlásí k Mezinárodnímu dni archeologie již počtvrté. V roce 2015 připravili v Lannerově domě simulované archeologické naleziště, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet základní archeologické postupy. O rok později prezentovali středověkou gastronomii a celý proces přípravy jednoduchých středověkých pokrmů. Nechyběla ani přednáška Pfaffenschlag – Život ve středověké vsi. V loňském roce proběhla ve Slavonicích přednáška o vaření, stolování a stravování ve středověké společnosti. Její součástí byla i prezentace replik stolního a kuchyňského nádobí a pomůcek.

Mezinárodní den archeologie je oslavou archeologie a nadšení z objevování. Každoročně třetí sobotu v říjnu různé archeologické organizace napříč celým světem nabízejí archeologický program a aktivity návštěvníkům všeho věku a všech zájmů.