První z nich navazuje na úspěch cyklotrasy Regionem Renesance, sítě malých muzeí a soch. Jeho cílem je zatraktivnění území kolem zmíněné cyklotrasy. Vzniknou tedy nová odpočinková zastavení v obcích, vybavená mobiliářem a mapami. „V Telči oživíme lavičkami a dětskými herními prvky dnes trochu zapomenutý bývalý parčík za viaduktem, který navazuje přímo na železniční expozici," řekl telčský starosta Roman Fabeš.

Podél cyklotrasy Regionu Renesance vzniknou i naučné stezky. Bude to mimo jiné i stezka mapující obnovenou křížovou cestu v Nové Říši, která povede od novoříšského kláštera na kopec Spravedlnost neboli Kalvárie. Nyní se připravuje. Turisté by si ji měli poprvé projít na podzim. „V rámci propagace bude natočen i krátký film o zajímavostech Regionu Renesance. O všech nových aktivitách dostanete informace na webu Regionu Renesance," doplnil další informace Fabeš.

Druhý projekt je spíše administrativní záležitostí. Místa na české i rakouské straně, sdružená pod Regionem Renesance, totiž vytvoří společnou strategii rozvoje této oblasti.

„To může velmi významně pomoci při čerpání finančních prostředků v dalším plánovacím období evropských fondů. Pomoc ekonomice a tvorbě pracovních míst, zkvalitnění dopravní infrastruktury a obslužnosti nebo příležitosti v oblasti cestovního ruchu, to je jen ukázka témat, která by měl dokument řešit," vysvětlil telčský starosta s tím, že část strategie, která se zaměří na oblast přeshraniční spolupráce, bude věnována přímo městu Telč.

ZUZANA MUSILOVÁ