V hlavní budově Základní školy Hradecká řemeslníci rekonstruují odborné učebny v přízemí a druhém patře, opravou prochází také sociální zařízení a buduje se nový výtah. Termín dokončení je v září letošního roku.

"Na sídlišti na Markových humnech nyní stavební firma řeší vodovody a kanalizace. Potom přijdou na řadu povrchy silnic a chodníků, rozvody veřejného osvětlení a elektřiny. Do části sídliště je proto omezený přístup. Hotovo bude zřejmě v říjnu," řekl telčský starosta Roman Fabeš.

Práce aktuálně probíhají také na cestách pro pěších na Oslednicích mezi židovským hřbitovem a rozhlednou. Netýkají se jen povrchu cest, ale i mobiliáře. Tato akce skončí v září. Nových osmnáct parkovacích míst vzniká na parkovišti u nádraží, vše bude hotové v říjnu.

"Na Základní škole Masarykova se do konce září upravuje dvůr a prostor mezi školou a sokolovnou. Dláždí se parkovací plochy a vzniká nová venkovní učebna a bezpečné propojení mezi školou a sportovní halou. Rekonstrukce se dočká i počítačová učebna," doplnil další investiční akci Fabeš.

Náklady na těchto pět stavebních akcí činí kolem 70 milionů korun, zhruba 50 milionů se podařilo získat z nejrůznějších dotací.