"Máme dokumentaci, jsou vydaná potřebná povolení a chybí jen jediné - peníze. Samozřejmě je to otázka nového rozpočtu města. Ale tak jako u jiných akcí, i zde se snažíme si přilepšit dotacemi. Využili jsme možnosti nabídnuté Ministerstvem pro místní rozvoj a podali žádost na první etapu revitalizace. Současně se ještě pokusíme získat podporu z kraje a ministerstva zemědělství i na inženýrské sítě. Zda jsme uspěli, budeme vědět začátkem příštího roku," sdělil starosta Roman Fabeš.

V současné době má městský úřad v Telči podané žádosti o dotace i na další akce. Týká se to rozšíření parkovací plochy u vlakového nádraží a na vybudování dalšího parkoviště na bývalém autobusovém nádraží. Tyto dvě lokality se nacházejí blízko sebe.

Myslí se také na další možnosti finančního přilepšení. "V přípravě je pak podání žádosti na rozšíření kapacity mateřské školy v Komenského ulici pro děti od dvou let," doplnil k tomu telčský starosta.