„Radnice ceny pro rok 2018 udělila Jaroslavu Kadlecovi za dlouholetou organizaci charitativních akcí ve městě, Anežce Tiché za uměleckou a organizační činnost v pěveckém sboru Santini Telč a Kruhu přátel hudby za 40 let aktivní činnosti, dlouholetou organizaci a popularizaci vážné hudby v Telči. Dále se pocty dostane Renátě Křížkové za dlouholeté vedení spolku Mažoretky Telč a úspěšnou reprezentaci města a Pavlu Jerie za záchranu a příkladnou rekonstrukci památkově chráněného domu čp. 29 v Palackého ulici," sdělila Věra Peichlová z telčské radnice.

Uznání města Telče letos putuje k celkem jedenácti studentům a žákům místních škol. Mezi oceněnými je například pěvecké trio Štěpánka Langhammerová, Veronika Jirásková, Adam Šimánek, hokejisté Jaromír Pytlík, Jakub Konečný, Lukáš Gergeľ a Jakub Černohorský nebo mažoretky Adéla Hronová a Natálie Vitoušová.

Akce se každoročně koná u příležitosti oslav 28. října – vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918. Ceny města Telče se udělují od roku 1997, obdrželo je již 96 lidí.