„Myšlenka je taková, že zatímco v Tokiu se olympiáda letos konat nemohla, ve Zhoři se konat může,“ řekl úvodem ředitel Richard Března. První září děti slavnostně nastoupily jako sportovci s vlajkami a v podobném duchu se ponesou i další měsíce.

Olympijské kruhy zdobí vstup do školy, na různých místech jsou i v budově. Další vizualizace bude v průběhu školního roku přibývat. „Budeme dělat tematické projektové dny, kdy budeme soutěžit a nejen sportovně,“ prozradil ředitel.

Ve Zhoři letos nastoupilo sedmnáct prvňáčků, což je nebývale vysoký počet. Sám ředitel nepamatuje, kdy naposledy bylo ve třídě tolik dětí. Celkem se tak počet žáků dostat nad stovku.

Ohledně koronaviru Března uvítal, že opatření jsou většinou jen formou doporučení. „Není tam skoro nic, co by nám nařizovali nebo zakazovali. Chápeme ale vážnost situace a je v našem zájmu učinit taková opatření, která by možnost jakýchkoli komplikací minimalizovala,“ uzavřel.