„V základní škole bychom chtěli zhruba za 14 milionů korun udělat stavební úpravy a nově vybavit výukovými pomůckami odborné pracovny třídy přírodopisu, fyziky, chemie, zeměpisu, informatiky, cizích jazyků a pracovních činností. Od února roku 2017 máme podanou žádost o dotaci z Evropských dotačních fondů. Zda uspějme, bychom se měli dozvědět během ledna,“ informoval starosta Třeště Vladislav Hynk. Na dokrytí dotace město v rozpočtu počítá s 1,6 milionu korun. Pokud dotaci získá, opravovat se bude během letních prázdnin.

Rozpočet třeští zastupitelé schválili na začátku tohoto týdne. Třešť bude hospodařit s celkovými příjmy 108 milionů korun. Finanční výdaje města ale budou větší, má jít o částku 129 milionů korun. Schodek v rozpočtu tedy činí 21 milionů korun. Ten bude město financovat ze svých úspor z minulých let. „V současné době máme předpoklad, že na všech účtech města budeme mít zhruba 46 milionů korun,“ dodal starosta Hynk.

Necelý milion korun radnice uvolnila na projektovou dokumentaci opravy chodníků, kanalizace a veřejného osvětlení podél silnice v Revoluční ulici, kterou plánuje rekonstruovat Kraj Vysočina. Osm set tisíc korun půjde na vybudování parkovacích míst u polikliniky i v centru.

V roce 2018 chce vedení Třeště zahájit i rekonstrukci budovy školy, kam by se za tři roky mohla nastěhovat celá Základní umělecká škola, Turistické informační centrum a betlémářský spolek. Počítá se i se dvěma nebytovými prostorami. „Celkovou investici odhadujeme na 45 milionů korun,“ sdělil Hynk.

V městských částech Buková, Salavice budou postaveny dětská hřiště. Plánuje se tam také vybudovat vodovod s čistírnou odpadních vod. V městské části Čenkov se za osm set tisíc opraví silnice. Ve všech místních částech zrekonstruují rovněž kulturní domy.