Rodina musela být operativně přestěhována do náhradních prostor. Ty se našly v přilehlém domě s pečovatelskou službou. Tam budou do té doby, dokud se nepodaří objekt, který patří městu, opravit.

Město proto jen několik dní po události vyhlásilo veřejnou sbírku, jejíž výtěžek bude použitý na úhradu škod způsobených požárem a na odstraňování následků. „Výtěžek sbírky půjde primárně postižené rodině i ostatním nájemníkům, kteří přišli při požáru a následném hašení o spoustu osobních věcí a vybavení. Poškozeným je i majitel, tedy město Třešť, které musí v co nejkratší době zbudovat nový krov, střechu, obnovit vytápění a zrekonstruovat byt a další prostory. Osobně jsem rád, že jsem se setkal se spoustou nabídek pomoci v této těžké chvíli," uvedl starosta Třeště Vladislav Hynk pro měsíčník Naše město.

Lidé mohou přispívat do sbírky bezhotovostně na speciálně zřízený bankovní účet: 4359980349/0800. Kdo chce přispět v hotovosti, může využít pobočku České spořitelny v Třešti, kde v tomto případě nebudou účtovány žádné bankovní poplatky. Koncem října bylo na účtu kolem 30 tisíc korun. Paralelně se sbírkou ještě ve městě probíhá několik menších sbírkových akcí v místním pohostinství a kavárně.

V zasažené budově jsou kromě bytů také ordinace lékařů. Na konci října fungovaly již všechny ordinace i tiskárna. K vytápění se nyní používají elektrické přímotopy. V budově je také kadeřnictví, masážní a další služby, které zatím fungují v náhradních prostorách. Kdy se vrátí do bytu rodina, zatím není zřejmé. Během listopadu by se však objekt měl dočkat nového zastřešení.

A co se 10. října stalo? Požár zasáhl střechu na ploše 15 krát 12 metrů, co neponičil požár, dokonala voda. Majetková škoda vzniklá požárem je vyčíslena na 2,8 milionu korun. Příčinou požáru byla provozně technická závada na ventilaci v bytě.