Objízdná trasa povede po ulicích Okružní – Helenínská – Na Kalvárii – Chodská – Dělnická.

Akce je součástí projektu Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy s rozpočtem 138 milionů korun. Ten bude mít zásadní dopad na kvalitu vypouštěných vod, uvolnění zablokovaného stavebního rozvoje a doplnění chybějící kanalizace. Celkem půjde o devět samostatných staveb na území města, dílo obsahuje jak rekonstrukci stávajících, tak vybudování nových stok.