Vodní kapli, jak se také studánce říká, nechal magistrát v roce 2010 zrekonstruovat za necelých tři sta tisíc korun. Opraveny byly zdi z lomového kamene, nosné pilíře z cihel, fasáda, dvířka i z kamene vytvořený vstup ke studánce. Ani ten se však koncem listopadu nevyhnul řádění vandala.

„I tu trubku pomalovali. Hrůza," komentovala práci sprejera obyvatelka Skalky, které chodí do tamějšího parku venčit psy.

Město o práci vandala ví. „Věc pracovníci úřadu předali k prošetření policii. Úřad s opravou počítá, ale k tomu jsou nutné vhodnější klimatické podmínky, proto k opravě dojde pravděpodobně až v příštím roce.

Odhadovat náklady je předčasné, nejprve bude nutné posoudit rozsah a způsob opravy," uvedl mluvčí jihlavské radnice Radek Tulis.

Na řádění neznámého vandala upozornil také Český svaz ochránců přírody (ČSOP) Jihlava. „Napáchané škody by měl opravit právě ten vandal, který takto zničil celkový vzhled nádherně opravené studánky," uvedl Jaroslav Kněžíček z ČSOP Jihlava.

Zděnou stavbu nad pramenem postavil v roce 1926 stavitel Dyntar. Vodní kapli zdobí i tabulka s německým nápisem. Ten v překladu znamená „Na památku zřízeno Okrašlovacím spolkem Jihlava roku 1926". Voda ve studánce není pitná, je v ní totiž nadměrné množství radonu a manganu.

Při rekonstrukci studánky v roce 2010 byla objevena i část sochy Panny Marie držící Ježíška, která v minulosti stála vedle studánky. Město sochu nechalo zrestaurovat a dnes opět stojí vedle studánky.

Začátkem října řádil vandal například i u studánky Pod Kopulajem, kde zmizelo celé její zastřešení. Problém se sprejery řešilo nedávno také Gymnázium Jihlava. Počmáranou fasádu umývali zaměstnanci školy.

Sprejery se městské policii podaří vystopovat málokdy.

Jihlavský magistrát se také podílí na dopadení vandalů. Nabízí například odměnu pět tisíc korun za podání informací, které pomohou k dopadení sprejera.

IVANA HOLZBAUEROVÁ