„Podle nárůstu počtu svezených stromků to vypadá, že občané upouštějí od umělých stromků a vracejí se zpátky k přírodnímu symbolu vánoc,“ odhadl mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek.

Rozdrcené stromky skončí jako základ nového kompostu využívaného při rekultivaci skládky. Tento biologický materiál pomáhá také u veřejné zeleně ve městě. Zájemci z řad veřejnosti si mohou kompost na skládce také zakoupit, cena je 500 korun za tunu.