Výzdoba, která už od začátku listopadu visí v ulicích Matky Boží, Palackého a Benešova, je tam dříve kvůli svatomartinskému průvodu. Vánoční převěsy mají bílou barvu.
„Takže se vhodně doplňují 
s již stávající modrou výzdobou, která byla v minulosti zakoupena. Vánoční ozdoby budou naši pracovníci v následujících dnech rozvěšovat 
i v dalších ulicích," řekl mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek.

Zkouška funkčnosti vánočního osvětlení by měla proběhnout 28. nebo 29. listopadu v dopoledních hodinách.
Vánočním stromem, který bude stát na jihlavském Masarykově náměstí, bude smrk z jihlavského sídliště Březinky. „Po ukotvení na náměstí bude vánoční strom měřit zase něco kolem deseti až dvanácti metrů. Na strom se následně zavěsí 31 kusů převážně bíložlutých světelných řetězů v celkové délce 620 metrů. Další ozdobou vánočního stromu budou svítící i nesvítící ozdoby v počtu 30 kusů," informoval Málek.

Řetězy, které jsou již rozvěšené na lípách kolem morového sloupu, budou svítit po celé vánoční období. „Řetězy na lípách zůstávají celoročně zavěšené z důvodu šetrnosti 
ke stromům. V největší míře může docházet k potencionálnímu poškození lip právě při montáži, kdy se řetězy zavěšují," doplnil mluvčí.

Vánoční výzdoba se také rozšíří na spodní část Masarykova náměstí, a to konkrétně na stožáry veřejného osvětlení. „Stavět se bude také zvonička a instalovat se budou vánoční stromečky. Tyto stromečky budou zdobit děti z mateřských a základních škol 
v Jihlavě. Následně se vyhlásí nejkrásněji ozdobený stromeček," řekl Málek.

Hrubý odhad nákladů Služeb města Jihlavy spojených 
s pracemi ohledně vánoční výzdoby vychází na 195 tisíc korun. Rozvěšování vánoční výzdoby v ulicích města Jihlavy potrvá do 28. listopadu. Vánoční strom se slavnostně rozsvítí společně s vánoční výzdobou dne 29. listopadu 
v 16.45 hodin. Součástí předvánoční pohody bude také Mikulášský jarmark, který se bude na Masarykově náměstí konat 4. prosince. „Samozřejmě nebude chybět již tradiční Vánoční jarmark, který začne 11. prosince a skončí den před Štědrým dnem," informoval mluvčí Služeb města Jihlavy.

Vánoční jarmark bude sestaven zhruba z dvaceti velkých dřevěných stánků a šestnácti malých dřevěných stánků. Prodejní doba trhovců bude denně od osmi do osmnácti hodin. „Návštěvníci budou mít možnost si zde zakoupit například svíčky, formičky 
na cukroví, jmelí, vyřezávané betlémy, dřevěné hračky, keramiku, vánoční ozdoby, vánoční olejové lampy, vánoční stromky, ryby, sušené kandované ovoce a další zboží," uzavřel mluvčí Služeb města Jihlavy.