Problémy s vodovodem řešili v posledních týdnech ve Spělově, který spadá po Dolní Cerekev. Poruchy začaly už ke konci února. Tehdy totiž zahájil zkušební provoz nový vrt, vodojem a vodovodní řady, které se napojují na stávající vodovodní síť u sídliště rodinných domů ve Spělově.

Přes osmdesát let starý spělovský vodovod je již v havarijním stavu, během letošního roku je v plánu první etapa jeho rekonstrukce. Pracovat se bude na návsi a v jejím okolí, začít se má už na jaře. Další etapa stavebních prací na vodovodním vedení přijde na řadu podle aktuální situace.

„Problémy způsobil vyšší tlak, který staré vedení prostě nezvládlo. Celkem jsme zatím zaznamenali tři poruchy, které jsme ihned opravili. V jednom případě oprava trvala asi deset hodin. Nebyli jsme si jisti, zda je kohoutková voda dostatečně kvalitní, proto jsme lidem raději poskytli pitnou balenou vodu," řekl starosta Dolní Cerekve Zdeněk Jirsa s tím, že se předpokládá, že poruchy se mohou objevit i nyní.

„Tyto problémy, které se vyskytly, se dosud podařilo zvládnout téměř bez přerušení dodávek pitné vody. Žádné opravdu velké komplikace se zatím nevyskytly. Obyvatele Spělova jsme se situací seznámili dopředu, byli na to připraveni a při zahájení provozu s námi velmi dobře spolupracovali," doplnil Jirsa.

Tento týden bude městys schvalovat rozpočet na letošní rok, kde se počítá právě i s rekonstrukcí části starého vodovodu ve Spělově. Vedení obce na tuto akci vyčlenilo částku 1 030 000 korun. Vodovod Spělovští postavili v roce 1932, kdy byla vesnice samostatným sídlem. Na svoji dobu šlo o velice kvalitní vodovod včetně zdrojů pitné vody, vodojemu, odkyselovací stanice a vodovodní sítě po obci z ocelového a litinového potrubí.

Funguje přes 80 let

„Toto zařízení tak obdivuhodně fungovalo s menšími úpravami celých osmdesát let. Při této příležitosti je třeba připomenout, že vodovod v Dolní Cerekvi byl vybudován podstatně později, v roce 1976," sdělil starosta Dolní Cerekve.

V posledních letech ve Spělově došlo k rozšíření zdrojů pitné vody o nový vrt, byl vybudován nový vodojem s technologickým vybavením, položeno přívodní potrubí, kabelové rozvody silové a ovládací elektroinstalace a kanalizační potrubí od vodojemu. Tato investiční akce vyšla na 6,5 milionu korun.

„Jeden z původních zdrojů pitné vody jsme museli už dříve odpojit, dostaly se tam dusičnany z polí. Bylo však třeba nahradit ho zdrojem jiným. Spělov je částí, kde se počítá s výstavbou dalších rodinných domů, proto v této části Dolní Cerekve musíme zajistit dostatečné zásobování pitnou vodou," dodal Jirsa.

Dolní Cerekev bude kromě spělovského vodovodu řešit například i rekonstrukci kanalizace přímo v městysu.

ZUZANA MUSILOVÁ