Akci pořádal místní sbor dobrovolných hasičů. K tanci a poslechu zahrála kapela JCS Salavice, připraveno byl občerstvení všecho druhu i tombola.