V loňském roce se rodiny odsunutných Němců, kteří žili v městysi a okolí do roku 1945, poprvé podívaly na místo hromadného hrobu. V něm skončily na dvě stovky lidí, kteří nikdy 
neměli důstojný pohřeb 
ani hrob. Letos zde po 71 letech bude odhalena piet-
ní deska. „Lidé zahynuli
v nelidských podmínkách 
v místních lágrech. Podmínky zde byly tak kruté, že děti a staří lidé umírali vysílením na různé infekční choroby. Nebyla vůle jim zajistit podmínky k životu. V matričních knihách je doloženo 201 lidí pohřbených v masových hrobech na stonařovském hřbitově," uvedla Alena Veliká, předsedkyně zapsaného spolku Time Jihlava, který pietní akt pořádá.

DVOJJAZYČNÉ KÁZÁNÍ

Kamenná deska byla pořízena za pomoci sbírky v místním kostele a v některých německých obcích. Bude na ní text v českém 
i německém jazyce. Slavnostně odhalena a požehnána bude ve čtvrtek 23. června od 17 hodin na místním hřbitově. Tomu bude předcházet mše svatá od 16 hodin v místním kostele svatého Václava. Celebrovat ji bude děkan Jiří Buchta. Ten bude kázat 
v českém jazyce. Německé kázání bude mít na starosti Christian Martin Pšenička.

Na pietní akt na hřbitově naváže volná prohlídka křížové cesty a ve večerních hodinách se účastníci setkají v kulturním domě ve Stonařově.

Organizátoři žádají veřejnost o jakýkoli finanční dar. „V současné době nám chybí finance na dokončení prací na hřbitově a na uspořádání kulturní části pietního aktu," dodala Veliká s tím, že pomoc přislíbil městys Stonařov.

„Organizátorům poskytujeme kulturní dům zdarma a schválili jsme příspěvek ve výši pěti tisíc korun," uvedl starosta Stonařova František Plavec.

Myšlenka na připomínkové místo v podobě desky vznikla už před lety u faráře Dietera Langa, jehož maminka pocházela ze Stonařova. On se všemi svými silami snažil o usmíření mezi Čechy a Němci. Svoje snažení završil vysvěcením křížové cesty 27. září 2014 spolu s děkanem Pavlem Horkým. Oba faráři ovšem zanedlouho zemřeli, takže se nápad podaří dokonat až nyní.

Alena Veliká také doplnila informace k historii poválečného Stonařova. „Ve Stonařově byly hned po válce zřízeny přechodné lágry, ve kterých byli internováni Němci čekající na odsun. 
V jednu dobu zde bylo namačkáno více než tři tisíce lidí. Tábory byly v budovách po Seyss Inquartovi, domě číslo 5 a 6 a v čísle 232. To je dnes víceúčelová budova uprostřed městyse," poznamenala Veliká. Do lágru ve Stonařově byli přesunuti například i obyvatelé tábora v Heleníně.

Podle Veliké byli za válku nejvíce trestáni ti, co ji nezpůsobili. Obyčejní lidé. „Na základě poválečného rozdělení Evropy byli odsunuti tam, kde někteří neměli ani žádné příbuzné. Přesto jsou již dneska s touto křivdou smířeni a věří, že i na naší straně jsme schopni pochopit, že Němec nerovná se nacista, ale člověk, který patří do společné Evropy," dodala Veliká.

Ve Stonařově proto očekávají, že na pietní akt dorazí celá řada příbuzných Němců, kteří ve Stonařově žili. Někteří zde byli již před rokem u společného hrobu, či před třemi lety na mši smíření, kterou sloužili právě Lang a Horký.