Areál bude podporovat environmentální výchovu, děti se mají na co těšit. „Věřím, že realizace přispěje i k výraznému zlepšení estetického vzhledu školního areálu. Zahrada bude místem, kde lze pozorovat a pochopit přírodní děje, kde se dá experimentovat, získávat zručnost i dovednost, kde děti mohou cvičit i relaxovat. Stane se i zdrojem přírodního materiálu využitelného pro výuku,“ uvedla učitelka Renata Měrtlová.

„Součástí bude přírodní altán s učebnou, budeme mít rohože na pozorování motýlů, ohniště, záhony s bylinkami. Počítáme i s vřesovištěm, zídkou pro slepýše, hmyzími domečky nebo jezírkem pro čolky,“ vyjmenovala Měrtlová. Prostory bude využívat také školní družina. „Děti si zacvičí na outdoorovém hřišti a vydovádí se,“ dodala.

Areál nebude uzamčený a bude tak přístupný i pro veřejnost. Hlavní dík za realizaci patří městysi Stonařov. „Chceme moc poděkovat, radnice projekt podala, obstarala veškerou dokumentaci, přežila byrokracii a projekt dofinancovala“ přiznala Měrtlová. Investiční náročnost je tři čtvrtě milionu korun a hotovo by mělo být v červnu příští rok. Otevření by se tak mohlo spojit s oslavou sta let českého školství ve Stonařově.