Chtějí na sebe více upozornit. Proto se telčská Zastávka, jihlavské psychocentrum a Domov seniorů Stříbrné terasy v Jihlavě připojily k celorepublikovému Týdnu sociálních služeb, který začíná právě v pondělí. A rozhodně se nejedná jen o dny otevřených dveří pro veřejnost.

Velmi nabytý týden totiž čeká seniory ze Stříbrných teras, a to v podobě nejrůznějších akcí. V plánu je balónková party, čtení v kapli nebo vyrábění podzimních dekorací. „Je to pro nás premiéra, protože domov byl otevřen loni v listopadu. Dá se ale říct, že senioři mají v našem zařízení týden sociálních služeb vlastně pořád, protože se je snažíme co nejvíce zapojit do rozmanitých aktivit po celý rok," uvedl vedoucí provozního úseku Petr Kubíček.

Jak se klientům domova žije v bývalé „teslácké" nástrojárně, na to se mohou lidé přijít podívat ve středu od 13 do 
17 hodin. „S ohledem na klienty jsme se snažili, aby akce co nejméně narušila chod domova," doplnil Kubíček.

To v jihlavském psychocentru spojili Týden sociálních služeb s oslavami 30. výročí založení jihlavského pracoviště. „Třídenní program se tedy ponese v neobvykle slavnostním duchu. Lidé se k nám mohou přijít podívat ve středu od 8 do 15 hodin. Zájem bývá průměrný, přímo do psychocentra přijde tak deset lidí, ostatní spíše volají nebo píšou emaily," řekla ředitelka Psychocentra – manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina Olga Hinková. Podle ní se díky Týdnu sociálních služeb začalo o sociálních službách více mluvit. „Lidé už si je nespojují jen s domovy pro seniory nebo s domy s pečovatelskou službou. Už vědí, že těchto zařízení pro lidi různého věku je mnohem více," dodala Hinková.

O větší zviditelnění stojí také nízkoprahový klub pro děti a mládež Zastávka Telč, kde se den otevřených dveří bude konat ve čtvrtek v rozmezí 
od 12 do 19 hodin. „V Telči fungujeme druhým rokem 
a stále se o nás moc neví. To chceme změnit," řekla vedoucí Petra Kruchová. Na návštěvníky čeká malé pohoštění, promítání filmu, výroba šperků nebo poslech hudby.

Celorepublikový Týden sociálních služeb organizuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Čtvrtý ročník se koná pod heslem „..aby se člověk cítil člověkem", kdy pojítkem v sociálních službách má být zachování lidské důstojnosti 
a úcta k člověku bez ohledu 
na věk, sociální postavení 
a zdravotní stav.

ZUZANA MUSILOVÁ