Jihlavská radnice odstartovala kampaň na podporu projektu, který v polovině března vstoupí do ostré pilotní fáze. A současně začala podnikat první konkrétní kroky, aby se třídění bioodpadu v Jihlavě postupně stalo skutečností a samozřejmostí.

Obyvatelům Jihlavy, ve všech městských částech, navíc slibuje magistrát úsporu peněz v řádu desetikorun. Vedle projektu třídění a svozu bioodpadu nabízí totiž účast v programu s motivačními platbami.

Na konkrétní čísla si ale zájemci budou muset ještě čtvrt roku počkat. „Podrobné informace k tomuto programu, který bude finančně zvýhodňovat odpovědné občany, budou zveřejněny v květnu," uvedl v informaci z počátku února jihlavský primátor Jaroslav Vymazal (ODS). Program zodpovědného nakládání s odpady bude pak spuštěn 1. července.

Pro zájemce, kteří se chtějí na třídění bioodpadu podílet, jsou důležité další dva dny v kalendáři. Prvním z nich je nejbližší sobota, to podstatné se odehraje ve Zborné. „Ve Zborné si budete moci nádoby na bioodpad vyzvednout v sobotu 22. února od osmi do třinácti hodin poblíž autobusové zastávky," prozradil primátor Vymazal.

O necelé tři týdny později poprvé pro bioodpad pojede sběrný vůz. První svoz bioodpadu se uskuteční ve středu 12. března. „Přihlášené domácnosti do konce února obdrží zdarma takzvané kompostejnery, nádoby určené na shromažďování bioodpadu," doplnil informaci mluvčí jihlavského magistrátu Radek Tulis.

Členové osadních výborů a obyvatelé Pávova a Zborné se s podrobnostmi magistrátních plánů v oblasti třídění bioodpadů podrobněji seznámili na besedách k zahájení pilotního projektu svozu bioodpadu v polovině minulého týdne. První desítky domácností v těchto místních částech se už do projektu přihlásily. Lidé ve Zborné a v Pávově se mohli s předstihem dozvědět, že do kompostejneru budou odkládat třeba zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky nebo skořápky vajec či ořechů. I to, že do nových nádob, pro které bude charakteristická hnědá barva, nepatří například maso nebo těstoviny.

Z nevytříděného odpadu, který vyprodukují obyvatelé Jihlavy, představuje bioodpad 40 procent. Ten může být dále kompostován, což by mělo vést k dalšímu snížení objemu směsného komunálního odpadu. V Jihlavě se už dříve začalo s tříděním papíru, plastů, skla a nápojových kartonů.