Zařízení se používá zejména k výzkumu vnitřní struktury historických předmětů 
i různých materiálů a jejich kombinací. Oblast využití je však mnohem širší.

„Nedávno jsme zde zkoumali například dvě gotické deskové malby z poloviny 
15. století ze sbírek Národní galerie v Praze či lebky drobných hlodavců pro partnerský ústav Akademie věd," uvedl vedoucí laboratoře rentgenové a neutronové tomografie Michal Vopálenský.

Řešení evropského patentu spočívá podle jednoho z autorů Daniela Vavříka ve dvou kolmo uspořádaných párech zdrojů a detektorů rentgenového záření na precizním polohovacím zařízení. Aparát umožňuje větší variabilitu 
i efektivitu měření. Evropský patent získal Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR, jehož je telčské centrum součástí, letos koncem února po více než ročním hodnoticím a schvalovacím procesu.

Významné výzkumné výsledky dosahuje telčské centrum i jako celek. Jen za loňský rok mají výzkumné týmy centra na svém kontě čtyři české patenty, několik památkových postupů a certifikovaných metodik i řadu funkčních a užitných vzorů. „K tomu několik odborných knih 
a více než stovku publikací 
v prestižních odborných časopisech a na zahraničních konferencích," uvedl ředitel telčského centra Jakub Novotný.

Vybavení centra loni využilo na pět desítek studentů doktorských a magisterských programů a více než stovka výzkumníků z Česka i zahraničí. Vedle získání evropského patentu se centrum stalo 
i partnerem v nově budované evropské infrastruktuře pro výzkum kulturního dědictví.

Centrum excelence vzniklo v roce 2012. Zabývá se studiem životnosti stavebních materiálů a kovů používaných převážně na památkách.