Nic nenasvědčuje tomu, že se brzy bagry a buldozery zakousnou do hromady sutin a srovnají terén pro základy Penny Marketu.

Podle Davida Koláře z marketingového odboru společnosti Penny Market stavba odstartuje brzy, neboť je vydáno pravomocné územní rozhodnutí a je hotov projekt pro stavební povolení.

„Pokud nebudou napadnuta vydaná rozhodnutí, mohli bychom začít stavět v srpnu a v prosinci otevírat pro nakupující veřejnost nový Penny Market,“ přiblížil za řetězec Rewe Group David Kolář.

Vedení města zvažuje, zda by se daly ve spolupráci s novým vlastníkem areálu využít objekty, které dřívější majitel, firma Agile, chtěla využívat a proto je nesrovnala se zemí.

Podle místostarosty Vladislava Hynka by se daly objekty využít. „Třípatrové budovy, které tam zůstaly, jsou použitelné. Moje představa je dolní patro využít pro různé služby, provozovny, třeba kadeřnictví či opravnu obuvi. Horní dvě patra by mohla sloužit k bydlení,“ připustil místostarosta. „Územní plán s využitím místa počítá právě pro tyto účely,“ dodal.

Noví vlastníci areálu, společnost Penny Market, se nebrání dialogu, ale zatím se drží původního záměru. „ Zatím je vydáno územní rozhodnutí na prodejnu potravin a prodejnu masa a uzenin. V tomto rozsahu připravujeme projekt do dalšího stupně a takto se bude i realizovat,“ upřesnil David Kolář. Doplnil, že dodavatel dosud není vybrán a výběrové řízení bude vyhlášeno až po vydání stavebního povolení.
Místostarosta Třeště Vladislav Hynk je připraven s investorem jednat.

„U Peny Marketu bude velké parkoviště a právě parkovací plochy v blízkosti provozoven služeb přitahují zákazníky. Parkoviště ve městech rozhodují o tom, kam se lidé vypraví přednostně,“ shrnul místostarosta.

„Počítáme s parkovištěm asi pro 85 aut. Součástí projektu je ozelnění obvodu parkoviště. Stromy porostou i v parkovací ploše,“ připomněl David Kolář. Stání pro vozy budou ze zámkové dlažby.