Pro většinu obyvatel malé osady Loudilka za Velkým Beranovem nastávají od června velké změny. Dosud zajišťoval chod Loudilky s patnácti popisnými čísly Velký Beranov, od začátku června se o tyto záležitosti postarají v Kozlově nebo v Lukách nad Jihlavou. Podle toho, na jakém katastru dané budovy a pozemky leží.

V praxi to například znamená, že Velkému Beranovu zůstala jediná nemovitost na začátku osady po levé straně ve směru od Jihlavy, další tři nemovitosti s pozemky u odbočky na Otín patří Lukám nad Jihlavou a zbytek osady patří Kozlovu. „O správu Loudilky jsme přišli, rozdělila se podle katastru," potvrdil starosta Velkého Beranova Bohumil Kříž. Velký Beranov měl na počátku jednání, která mezi sebou obce vedly, o Loudilku velký zájem. Chtěl ji i nadále spravovat a udržet pod sebou. I přesto, že historicky, ještě před šedesátými lety, kdy připadla k Velkému Beranovu, patřila ke Kozlovu.

Je potřeba souhlas vlastníků pozemků

Velký Beranov dokonce loni na podzim udělal mezi obyvateli Loudilky anketu. V ní se lidé vyjádřili, že chtějí i nadále patřit pod Velký Beranov. Vše dopadlo jinak.

Agendu občanů předal Velký Beranov na základě výzvy krajského úřadu, který dohlíží na to, aby byla dodržována zákonná ustanovení z hlediska přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel. To znamená, aby obyvatelé byli hlášeni na území obce, do které patří. „Od června jsou lidé z Loudilky, kteří bydlí na katastrálním území Kozlova, přehlášeni k nám. Koncem května jsme od Velkého Beranova převzali veškerou potřebnou agendu týkající se obyvatel a nemovitostí," sdělila starostka Kozlova Milada Jiráčková a dodala, že hranice obce vymezuje dle zákona o obcích hranice katastrálního území. „Uvědomujeme si, že pro lidi z Loudilky je to v současné době nepříjemné, protože musí vyměnit všechny doklady, nahlásit změny adres a podobně. Ale věřím, že pod správou naší obce budou lidé spokojeni," poznamenala ke starostem spojeným se změnami starostka Kozlova.

V Kozlově by byli rádi, kdyby se podařilo Loudilku sjednotit pod obec celou, tedy i s obyvateli z katastru Luk nad Jihlavou. K tomu potřebuje nejen souhlas loucké samosprávy, ale také vlastníků nemovitostí a pozemků na katastru. „Nejde vůbec o jednoduchou záležitost. Oslovili jsme vlastníky pozemků v louckém katastru, jestli by s tím souhlasili, a nyní čekáme na odezvu," přiblížila další postup v celé věci starostka Jiráčková.

V další fázi by muselo dojít ke změně katastru a také směně pozemků. Prakticky by šlo o směnu metr za metr. V případě Luk nad Jihlavou by šlo o směnu plochy o rozloze přibližně tří tisíc metrů čtverečních.

Podle starostky Milady Jiráčkové by se sjednocením zjednodušila řada záležitostí i pro lidi na Loudilce. „V případě, že se bude chtít dělat nějaká investice, tak by to řešil jeden obecní úřad, a ne tři," zamyslela se závěrem starostka Jiráčková.

V Lukách nad Jihlavou se sjednocením problém nemají a zastupitelé by proti změně v katastrální mapě zřejmě nic nenamítali. „I když se podle mého názoru nakonec rozhodlo proti vůli občanů, tak v zastupitelstvu bychom s tímto řešením zřejmě neměli problém. Samozřejmě by se muselo vše vyměřit a došlo by ke směnám pozemků tak, jak má," doplnil závěrem k dalším krokům starosta Luk nad Jihlavou Viktor Wölfl.

Právní vztahy ohledně Loudilky začaly zmiňované obce řešit koncem léta loňského roku, kdy je k tomu vyzval krajský úřad.