Tento objekt směřující do Tolstého a Tyršovy ulice se dočká parkoviště s jedním podzemním podlažím a nad ním vlastního zastřešeného kluziště, které bude sloužit veřejnosti na bruslení i spolkům, které nehrají či netrénují na profesionální úrovni.

Dotace pokryje krajskému městu 92,5 procent způsobilých výdajů. „Zatím přesnou částku nevíme, protože ještě není dokončený rozpočet,“ konstatovala Veronika Průchová z odboru rozvoje města.

„Specifickým problémem bylo skloubit omezení daná polohou stávající arény, blízkou zástavbou a intimitou prostoru Smetanových sadů s dodržením technických podmínek a zároveň vytvořit dílo, jehož architektonický výraz bude na úrovni doby,“ řekl Vladimír Žák, jednatel společnosti AS PROJECT CZ Pelhřimov, která má rekonstrukci stadionu na starosti.

„Dále jsme nechtěli omezit intimitu Tyršovy ulice. Volili jsme tedy co nejnižší možné zastřešení, abychom minimálně zastínili prostory bytů odvrácené směrem k navržené zástavbě,“ popsal Žák.

„Střecha bude rovná, ale objeví se na ní oblázky s nízkým porostem drobných rostlin. Fasáda ve směru ke Smetanovým sadům bude porostlá popínavými rostlinami,“ doplnil jednatel Žák.

Pro automobily vznikne pod zemí asi 70 nových parkovacích míst. Výstavba venkovní části by měla být započata na podzim letošního roku, dokončení je naplánováno potom na jaro roku 2012. „Začátek a délka výstavby jsou odvislé na archeologickém průzkumu lokality, který by měl být provedený na začátku,“ připomněla Veronika Průchová z magistrátu.

Veřejná prezentace projektu proběhne 15. března odpoledne, od čtyř hodin na radnici v sále zastupitelstva města i za účasti projektanta.