Účastníci akce, která se konala už potřinácté, měli před obědem sraz v Třešti. Odtud auta a motorky vyrazily do Stonařova. Po obědě se vydaly do Nové Říše, kde si lidé prohlédli novoříšský klášter. Další zastávkou byly Bohuslavice, kde byla na programu prohlídka místní soukromé zoo a posezení v restauraci.