„V každé třídě je dvoučlenná služba, která má svoje povinnosti plynoucí ze závazného materiálu Ministerstva školství proti nákaze koronavirem,“ sdělil ředitel gymnázia Hynek Bouchal. Služba ve třídě po zazvonění na začátku hodiny musí otevřít okna v učebně a větrat po dobu 5 minut. Pak 5 minut před koncem hodiny opět otevřít okna v učebně a větrat do zazvonění na přestávku.

Před začátkem každé hodiny musí služba dezinfikovat klávesnici a myš počítače. „ V případě, že chybí mýdlo v dávkovači, papírové ručníky v zásobníku, oznámí tuto skutečnost neprodleně v kanceláři školy. Povinnost hlášení se týká i třídou používaných toalet,“ upřesnil ředitel s tím, že službu organizuje třídní učitel tak, aby ve skupině žáků ve třídě která se zrovna učí, byl přítomen aspoň jeden člen anticovidové služby.