Přímo vedení Dobronína oslovily dvě firmy, v rámci mikroregionu Polensko byly tři. „Dobronína se mají týkat dvě až tři větrné elektrárny,“ uvedl Sehnal. On sám pro jejich stavbu ruku nezvedne. „Už jsme přišli o lesy z důvodu kůrovce a myslím si, že dvě stě čtyřicet metrů vysoké větrníky sem do té krajiny nepatří,“ vysvětlil svůj postoj. V nedaleké Věžnici přitom větrníky mají už dlouhé roky.

Vedení obce nyní čeká, až dostane konkrétní podmínky od investorů, prvotní návrhy jsou značně neurčité. Někdo slibuje pevnou finanční částku, jiný kalkuluje s podílem ze skutečně vyrobené elektřiny, další mluví o jiných benefitech. „Smlouvy jsou postavené tak, že smluvní strany nejsou ve vyváženém poměru, investor je vždy v přesile vůči obci,“ poodhalil zákulisí starosta.

Spodní část Dobronína je nyní odříznutá od světa, zavřela tam i prodejna a autobusy zastavují jinde.
VIDEO: Dobronín paralyzuje oprava průtahu, dělníci už brzy skončí. Na čas

Po konkrétní nabídce vše prodiskutuje zastupitelstvo. Výsledkem může být, že se o větrných elektrárnách rozhodne bez účasti obyvatel, nebo že místní dostanou slovo v anketě či referendu. Starosta ví, že jinde už došlo k případu, kdy občané v obci větrné elektrárny chtěli, ale zastupitelé ne. Jinde se k žádné variantě nepřiklonili ani obyvatelé. „I u nás to může být padesát na padesát. Kdyby to bylo ve směru na Polnou, tak to bude vadit horní části Dobronína, spodní ne, a obráceně,“ odhadl Ivan Sehnal.

Nedá se ale říct, že by v Dobroníně byli proti všem obnovitelným zdrojům. Energii ze slunce využívat chtějí. „Chystáme fotovoltaiku na budovu základní školy. Tam bychom chtěli elektrickou energii využívat ve školní jídelně, kde jsou veškeré spotřebiče na elektriku,“ uzavřel starosta s tím, že obec už zažádala o dotaci.