Od loňského roku jí dvě nové větrné elektrárny v katastru obce vylepšily roční rozpočet o více než 400 tisíc korun. Mezi bohaté obce katapultovalo Věžnici, spadající správně pod Jihlavu, deset milionů korun za prodej projektu větrníků elektrárenské společnosti.

Přes velké plány se zvelebením obce samospráva nevydá korunu, pokud nemusí.

Podle starosty Josefa Málka by letos přišlo na řadu odbahnění dvou rybníků a jejich revitalizace, ale obec nestihla vyřídit včas stavební povolení. Nárok na dotace tak vzal pro letošek za své.

„Mohli bychom se pustit do odbahňování na vlastní náklady. Netrpíme nouzí a peníze by se na to našly. Ovšem jsme hospodáři a obecní majetek šetříme. Proto chystáme nové podání žádosti o dotace a čekáme na vypsání termínu,“ prozradil první muž Věžnice. Samosprávu obce o 418 obyvatelích zdržely problémy s hledáním místa pro ukládání vybagrovaného bahna z rybníků.

„Jeden rybník měl bahno bez kontaminace cizorodými látkami, které by šlo uložit prakticky kamkoli. Druhý rybník neměl sediment v pořádku a dlouho jsme hledali vhodné místo k uložení. Proto jsme nestihli stavební povolení, a tím rozjezd prací,“ připustil Josef Málek.

Součástí revitalizace obou rybníků budou nové přítoky a odtoky z nádrží.