Zavedení Programu odpovědného nakládání s odpady bude definitivně schvalovat zastupitelstvo města 10. června, program bude spuštěn v červenci. „Úřad navrhuje, aby se lidem zapojeným do programu slevilo na poplatku 65 korun, například čtyřčlenná rodina tak ušetří 260 korun. Sleva na poplatku bude poskytnuta v roce 2015," přiblížil mluvčí jihlavského magistrátu Radek Tulis.

Radnice navrhla tři způsoby, kterými lidé mohou ušetřit. „Jednou z možností je dvakrát za půl roku přinést na kterýkoliv z jihlavských sběrných dvorů například bioodpad, nebezpečné odpady, elektrozařízení nebo kovy," uvedla vedoucí odboru životního prostředí Katarína Ruschková. Nejprve je nutné se na ekonomickém odboru do systému zaregistrovat, k evidenci návštěv sběrných dvorů pak poslouží buď již zavedená Jihlavská karta, nebo „odpadová" karta, kterou dostane zájemce při registraci na magistrátu.

Další cestou pro získání slevy je to, že lidé požádají na odboru životního prostředí o snížení počtu nebo objemu svých nádob na komunální odpad nebo požádají o krácení četnosti jejich vývozu.

Do třetice je možné slevy dosáhnout tím, že se obyvatelé zapojí do systému třídění biologicky rozložitelného odpadu. „Tuto možnost mají zatím pouze obyvatelé městských částí Zborná a Pávov, kde byl letos v březnu zahájen pilotní program svozu bioodpadu. Od roku 2016 by měl být systém dostupný v celém městě," popsala třetí možnost Ruschková. Bližší informace o Programu zodpovědného nakládání s odpady lze najít na webu www.odpadyjihlavy.cz.