Když budou rodiče stát o to, aby jejich dítě bylo uvítáno, budou si o to muset zřejmě požádat. Podle právního výkladu Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) nesmí úřady zpracovávat osobní údaje za účelem, aby rodičům zasílaly pozvánky na tuto slavnostní akci. Podobný problém budou mít obce například i tehdy, pokud budou chtít obdarovat občany, kteří se dožili vysokého věku.

„Podle právního výkladu Úřadu bychom neměli používat údaje z vlastní databáze k tomu, abychom na jejich základě připravovali vítání občánků a nebo setkání s jubilanty," potvrdil komplikaci vedoucí správního odboru jihlavského magistrátu Jan Vystrčil. Až dosud správní odbor poskytoval informace vedení radnice, které potom na základě toho navštěvovalo například lidi, kteří slavili významná životní jubilea. Také pozvánky na vítání občánků posílala radnice. Nyní by ovšem měly být první na tahu rodiny, které si budou muset o tyto akty požádat.

„Osobně považuji závěr ÚOOÚ za nešťastný, zkomplikuje nám to práci při vítání občánků i při obdarovávání oslavenců. S osobními údaji jako úředníci pracujeme každý den a jejich ochrana je zajištěna dostatečně. Neumím si představit, že by jejich použitím k danému účelu mohlo jakkoliv dojít k újmě na něčích právech." přiblížil svůj pohled na věc Vystrčil.

I když jihlavský magistrát zatím neví, jak bude celou situaci řešit, nějaké možnosti zde Vystrčil vidí. V případě nově narozených dětí chodí rodiče na matriku vyplnit dotazník o určení jména či po narození pro rodný list. „Při této příležitosti můžeme rodiče požádat o sdělení, zda mají zájem zúčastnit se vítání občánků. V drtivé většině případů rodiče o tento akt stojí," sdělil Vystrčil. U jubilantů bude situace složitější, sami se na radnici neobracejí a vlastní cestou by je už úřad oslovovat neměl.

Podle mluvčí Úřadu pro ochranu osobních údajů Hany Štěpánkové je situace jasná, a obce a města by neměly pořádat vítání občánků bez předchozí žádosti rodičů. „Problém spočívá v tom, že jim zákon neumožňuje získávat informace z matrik. Mohou i nadále pořádat vítání občánků, ale na základě toho, že o to rodiče požádají. Zákon neumožňuje do matriky v tomto zájmu vstupovat. Úřady nemohou oslovovat rodiče, protože nemají právo získávat informace legální cestou," vysvětlila Štěpánková.

Také v nedalekých Lukách nad Jihlavou nad výkladem zákona kroutí hlavou. „Údaje získáváme z evidence obyvatel, posíláme pozvánky, a pokud lidé chtějí, tak přijdou. Pokud ne, tak je nenutíme," poznamenala matrikářka Luk Marie Dvořáková. Bez jejich souhlasu se prý citlivé informace ven nedostanou.

V Brtnici nové opatření zatím neřešili, ale situace je podobná jako v Lukách. Rodičům zde pošlou ohledně vítání občánků dotazník.