Slunce má dohromady přes třicet členů, kteří pracují jako dobrovolníci například na kulturních akcích pořádaných sdružením. O pestré činnosti tohoto sdružení popovídali Jihlavskému deníku dobrovolníci Jan Bušta a Alena Mikulíková.

Na co se sdružení Slunce zaměřuje? Jaký je jeho cíl?

Alena:Zaměření našeho sdružení vychází již z jeho názvu, jde o sdružení na podporu mezinárodního přátelství Slunce. Pěstování mezinárodních kontaktů, poznávání nových kultur a tím i výchova k toleranci k cizímu a neznámému je jedním z našich hlavních cílů. Postupem času se přidaly také kulturní aktivity a akce pro širokou veřejnost, které dnes tvoří podstatnou část naší činnosti. Nicméně práce s mladými lidmi a podpora jejich osobního rozvoje a aktivního trávení volného času je pro nás stále tématem číslo jedna.

Nabízíte službu s názvem informační centrum pro studenty. Pro jaké informace si studenti nejčastěji chodí?

Jan:Informační centrum pro mládež (ICM) vzniklo jako jedna z aktivit našeho sdružení už před deseti lety, v roce 2005. Několik let sloužilo jako místo pro poskytování ověřených informací z desítek oblastí, bylo kontaktním místem pro zprostředkování doučování nebo místem s přístupem na internet. ICM bylo ale především prostorem, kde mladí lidé mohli rozvíjet své vlastní nápady a přetavovat je v reálné projekty. Situace se ale od roku 2005 změnila. Nedostatečná finanční podpora a s ní související personální zajištění provozu způsobily, že informační centrum pro mládež nefunguje. Lépe řečeno funguje méně a hůře, než bychom si všichni přáli.

Pod sdružením je také Francouzský klub, jak a kde probíhá činnost klubu?

Alena:Komunita Francouzského klubu, do níž je zván každý, kdo má zájem o francouzskou kulturu či jazyk, se schází nepravidelně jednou až dvakrát do měsíce. Nadstavbovou aktivitou jsou také takzvané Café française, to jde o přátelská setkání Francouzů a frankofilů u kávy či vína. Všechna setkání jsou neformální s možností si procvičit znalosti francouzštiny při konverzaci nejen s rodilými mluvčími, ale i mezi sebou.

K Francouzskému klubu se nabízí otázku ohledně současné situace v Paříži. Probíráte na schůzkách i vážnější témata?

Jan:Témata se různí a žádné není tabu. Ale my sami témata neurčujeme. Setkání se snažíme užít v přátelské atmosféře, proto může dojít i na vážnější debatu. Proč by nemohlo.

Pořádáte různé akce pro veřejnost, stala se nějaká již tradiční?

Alena:Dlouhou tradici si vybudovala naše Drakiáda pro děti, mládež, rodiče a prarodiče, kterou již po několik let pořádáme v říjnu ve spolupráci s Krajem Vysočina. Cílem této akce je podpořit aktivní trávení volného času v kruhu rodinném nebo s přáteli.

Jan:Za tradiční akci již považujeme i pořádání regionální postupové přehlídky studentského divadla JID, v příštím roce JID 20-16. Naše sdružení bude v příštím roce přehlídku pořádat popáté a troufám si tvrdit, že se nyní stala vlajkovou lodí naší činnosti. Jejím cílem je široké veřejnosti představit studentské divadlo, které do Jihlavy jezdí i z měst za hranicemi našeho kraje. Festival divadla JID 20-16 se uskuteční od 10. do 12. března. Přijďte se určitě podívat.

Pořádáte také pravidelně v jihlavském DIODu bleší trhy. Co můžete říci o této aktivitě?

Jan:Blešák pořádáme od roku 2010 a získává si stále větší oblibu, což dokládá i jeho periodicita koná se vždy jednou do měsíce. Za blešák jsme obdrželi i cenu Skutek roku 2014 v ekonomické oblasti od Kraje Vysočina.

Co připravujete do budoucna?

Alena:Sdružení v současné době prochází generačním přerodem, čemuž odpovídají i naše plány a aktivity, kterým se chceme nadále věnovat. Tím, že ve sdružení pracují lidé, kteří mají zkušenosti s projektovým managementem a řízením organizace, bychom naše aktivity rádi směřovali také k výchově a vzdělávání projektových manažerů a vedoucích v neziskových organizacích. Jednou z našich vizí je také to, že by se Slunce stalo poradním místem pro neziskový sektor. V příštím roce nás dále čekají změny, například v názvu.