Vlček slíbil, že se bude problémům Vysočiny i nadále naplno věnovat, chce ale splnit svůj závazek nekumulovat funkce. „Nerad dělám věci napůl a ve sněmovně mě teď čeká plno práce především v obsáhlých agendách životního prostředí a zemědělství, ale také například v oblastech regionálního rozvoje nebo hybridních hrozeb,“ poodhalil nový poslanec. Plánuje stát se spojkou mezi krajem a sněmovnou v tématech, kterými se bude ve sněmovně zabývat.

Změna bude i na pozici náměstka hejtmana a předsedy zastupitelského klubu Starostů pro Vysočinu, tyto posty bude nově zastávat dosavadní krajský radní a bývalý starosta Telče Roman Fabeš, který kandidoval za SNK ED, koaličního partnera Starostů a nezávislých.

Vlček skončí na pozici náměstka hejtmana i v zastupitelstvu. V něm naopak Hájek teprve zasedne. Zastupitelský klub Starostové pro Vysočinu však hlásí ještě jednu změnu. Současně se totiž rozhodla na pozici krajské zastupitelky rezignovat i jihlavská primátorka Karolina Koubová, která nyní zvažuje svou politickou budoucnost a deklarovala, že ani v nadcházejících komunálních volbách nebude svůj post obhajovat v barvách hnutí STAN.

V souladu s výsledky loňských krajských voleb se tak do zastupitelstva dostane vedle Hájka ještě Jan Burda, stávající předseda Komise pro sport a volný čas Kraje Vysočina. Hájek se dosud v krajské politice také pohyboval, byl členem krajské komise pro životní prostředí.

Bohaté zkušenosti 

Pavel Hájek je neuvolněným starostou Těchobuze od roku 2004. „Naše obec vlastní lesy o rozloze přes 150 hektarů. Mám osobní zkušenosti s organizováním těžby, zalesňováním, výchovnými zásahy nebo obnovou a výstavbou lesních cest, ale také s obnovou a budováním malých vodních nádrží a opatření pro zadržování vody a zajištění dalších funkcí krajiny,“ sdělil Hájek a pokračoval: „Pod mým vedením se mimo jiné již podařilo vybudovat čtyři nádrže o celkové ploše přes tři hektary a další jsou ve fázi realizace a příprav.“

Přestože v Těchobuzi žije pouze pětasedmdesát obyvatel, má obec ve svém vlastnictví také deset památkově chráněných budov. Osm z nich už obec Těchobuz pod vedením Pavla Hájka stihla zrekonstruovat a najít pro ně nové využití. Naposledy od Kraje Vysočina odkoupila zámek v dezolátním stavu, v jehož areálu plánuje starosta Hájek vybudovat Památník Bernarda Bolzana, evropsky významného myslitele spjatého s Těchobuzí.

Navržené personální změny v radě Kraje Vysočina navrhuje klub Starostů pro Vysočinu projednat na zasedání krajského zastupitelstva v úterý 14. prosince. „Někteří odejdou, někteří přijdou. Tak to v politice bývá,“ glosoval situaci hejtman Vítězslav Schrek.