Před kůrovcovou kalamitou byly vysočinské lesy tvořeny ze sedmdesáti procenty smrkem, jeho zastoupení ale při novém zalesňování klesá a doplňují ho i listnaté stromy.

„Je třeba, aby podíl smrku dále klesal a lesy se díky druhové pestrosti stávaly stabilnějšími. Nejsme v situaci jako naši předkové, kteří před sto lety zakládali lesy v nesrovnatelně jiných klimatických podmínkách,“ uvedl Martin Hyský, radní pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí.

Spolek obdaroval novoměstskou nemocnici. Ta pořídila přístroj High Flow Nasal Oxygen, který pomáhá při léčbě pacientů s onemocněním Covid-19.
Spolek holek pomohl nemocnici. Nový přístroj dává kyslík pacientům s koronavirem

Z krajských statistik vyplývá, že vlastníci se snaží obnovit lesy v co nejkratší době a minulý rok si k tomu účelu zažádali o dotace od kraje za devadesát miliónů. Zvýšil se také počet žádostí o finanční příspěvky od vlády. Za Vysočinu vlastníci lesů podali více než osmnáct set žádostí za sto třicet osm miliónů korun oproti běžně vypláceným třiceti miliónům.

PETRA ŠEBKOVÁ