"Venkovní areál koupaliště bude otevřen v závislosti na počasí. Otevírací doba je stanovenadenně od 10 do 19 hodin," doplnil mluvčí provozujících Služeb města Jihlavy (SMJ) Martin Málek.

Dvě novinky

Na návštěvníky čekajíčtyři bazény, atrakcejakotobogany, skluzavky, divoká řeka nebo perličková lůžka a takédvě novinky. Tou první je aquazorbing -koulení ve velké nafukovací kouli po hladině vody, které si lidé mohli vyzkoušet například o poslední neděli v Telči.

Tou druhou novinkou je potom curling na koberci. "Jde o hru, jakouznáme z ledové plochy. Ve VodnímRáji budeovšem hraná na speciálním koberci," vysvětlilmluvčí Málek.

SMJ mění také závlahový systém.Ten bude nově napojen na vodu z řeky Jihlavy. Předtím byla spotřebovávánapitná voda z vodovodního řadu.

Ceny se nemění

Ceny za vstup zůstávají pro návštěvníky stejné jako v loňském roce.Dospělý zaplatí za celodenní koupání 80 korun, děti do 140 centimetrů výšky a osoby ZTP pak 50 korun. Koupit lze permanentky i levnější vstupenkyna krátkodobější dopolední, odpolední nebo večerní vstup.

Přes léto zůstává jinak v provozu i krytý areál Vodního Ráje.