Podal ji jihlavský okresní výbor Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM). Kamenem úrazu bylo podle komunistů to, že čtyři kandidátky byly uvedeny na první straně volebního lístku, ale pátá kandidátka KSČM byla na straně druhé. Kandidáti za KSČM pak byli některými lidmi dotazováni, proč KSČM v těchto volbách nekandiduje. Dále komunisti upozornili na to, že volební schránka nebyla druhý den voleb řádně zapečetěna a mohlo tam dojít k manipulaci s volebními lístky. Na základě výsledků se domnívali, že došlo ke špatnému přepočtu hlasů na mandáty.

K záležitosti s volebními lístky se vyjádřil jihlavský magistrát s tím, že na volebním lístku byly tři volební strany na jedné straně a dvě na druhé straně. Volební schránka prošla kontrolou krajských úředníků v den voleb, v sobotu 6. října dopoledne, byly tam shledány nedostatky, které byly ihned odstraněny. Podle další ho vyjádření soudu však volby v Jeníkově probíhaly tak, jak měly. Soud zamítl i návrh týkající se špatného přepočtu hlasů. Znovu ho provedl a byl v pořádku.

Druhá stížnost přišla v pátek 19. října od stále ještě místostarosty Ivo Grubbauera (JENÍKOV U NÁS). Ten měl několik námitek. Že schránka nebyla dostatečně zabezpečena, že přes noc nebyla zabezpečena volební místnost, že klíč od volební místnosti měla jiná osoba, než měla mít. Dále vyjádřil pochybnosti nad tím, jak probíhalo sčítání hlasů a nezdál se mu ani samotný výsledek.

Ilustrační foto.
U Větrného Jeníkova zase zemřel řidič

Všechny stížnosti brněnský soud po přezkumu vyhodnotil jako neopodstatněné. „Krajský soud na základě výše uvedených skutečností neshledal žádný zákonný důvod pro vyslovení neplatnosti hlasování ve volbách do zastupitelstva městyse Větrný Jeníkov, konaných ve dnech 5. a 6. října 2018, a proto podaný návrh zamítl,“ píše ve zprávě předsedkyně senátu Jaroslava Skoumalová.

Starostka Martina Lisová je hlavně ráda, že je celá záležitost u konce. Během následujících dnů bude znám termín ustavujícího zasedání zastupitelstva. Je ale jasné, že dojde ke změně na postu místostarosty. „Těším se na spolupráci se všemi, kteří chtějí něco pro obec dělat, ať jsou z jakékoli strany. O tom, co plánuje dělat nadcházející volební období pan navrhovatel, jsme se již všichni přesvědčili,“ uvedla Martina Lisová.

Sdružení pro Větrný Jeníkov v čele se starostkou Martinou Lisovou získalo přes 53 procent hlasů a šest mandátů. Druhé skončilo Sdružení pro rozvoj Jeníkova s necelými 16 procenty a jedním mandátem. Jeden mandát má i třetí JENÍKOV U NÁS v čele s Ivo Grubbauerem. Do zastupitelstva se dostal i jeden zástupce nestraníků. Kdo si chce pročíst všechny spisy, jsou k dispozici na portálu justice.cz v sekci Krajský soud v Brně. V sekci Různé, kde je seznam stížností, a na infodesce s jednotlivými dokumenty.

Ilustrační foto.
Jezuité, betlémy, letecké odznaky. Přednášky v Telči mají zajímavá témata