„Stát bude dále jednat 
se všemi sedmi lokalitami," oznámil v pondělí mluvčí Ministerstva průmyslu 
a obchodu František Kotrba.

Ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD) v pátek uvedl, že nebude usilovat 
o prodloužení průzkumu 
ve všech oblastech a chce 
se soustředit na Horku 
a Kraví horu. Obce z oblasti Horka jsou proto připravené podat žalobu na stát.

Ministr v pátek oznámil, že uložil Správě úložišť radioaktivních odpadů, aby dále spolupracovala s „lokalitami přístupnými dialogu", tedy Horky pod Velkým Meziříčím a Kraví horou 
na Žďársku. Obce z ostatních pěti oblastí se totiž podle úřadu připojily k žalobám nevládních organizací proti rozhodnutí o průzkumu. V pondělí ministerstvo sdělilo, že páteční oznámení neznamená, že by byly s konečnou platností vybrány oblasti, v nichž by měl pokračovat průzkum. „Pouze jsem dal najevo respekt k odporu obcí pěti lokalit. I přesto ale chci

28. července jednat se zástupci obcí ze všech sedmi dosud uvažovaných lokalit, abych si bezprostředně ověřil jejich postoje a znovu je vyzval k věcnému dialogu," sdělil ministr Mládek.

Starostové obcí z lokality Horka ale v reakci na páteční Mládkovo vyjádření sdělili, že pokud vláda schválí návrh na zúžení průzkumných prací na dvě lokality, ukončí obce z lokality Horka dialog a jsou připravené podat žalobu na stát. Všichni zástupci obcí považují návrh za diskriminační a netransparentní. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), jehož úřad se na přípravě úložiště také podílí, sdělil, že mu není jasné, jak si Mládek zmíněné dvě lokality vybral. Kritériem podle něj nemůže být to, že obce nepodaly žaloby na stát. „Současně pokud ani jedna z lokalit nebude z odborného hlediska vyhovující, pak samozřejmě hrozí, že se ministerstvo průmyslu k průzkumům na zbývajících lokalitách zase vrátí," uvedl.

Mládek zopakoval, že si nedovede představit stavbu úložiště tam, kde s tím místní obyvatelé nebudou souhlasit. Ministerstvo také podle něj připravilo do meziresortního připomínkového řízení věcný záměr zákona o zapojení obcí do procesu výběru lokalit, který posílí postavení obcí v rozhodovacím procesu. O finálním umístění hlubinného úložiště by měla vláda rozhodnout do roku 2025. Jeho provoz by pak měl začít po roce 2065.