Šikanu, záškoláctví, toulky s partou nebo kouření marihuany řeší nové Středisko výchovné péče, které své dveře v Jihlavě otevřelo začátkem listopadu.

Poradenské pracoviště je určené pro rodiče a děti s problémovým chováním nebo pro děti ohrožené nařízením ústavní výchovy. Středisko výchovné péče poskytuje i terapeutický program.

„Terapeutický program může být přidělen dítěti do patnácti let například za krádež. Dítě bude mít povinnosti u nás absolvovat deset hodin. Program probíhá formou individuálních sezení s psychologem a formou modelových situací, do kterých se dítě může dostat. Také s ním nacvičíme, aby na některé rizikové situace dítě reagovalo správně," přiblížila vedoucí střediska Miroslava Florianová.

Ne, já si tu marihuanu nedám

Ideální by podle ní bylo, kdyby dítě, které Středisko výchovné péče navštíví a má problémy například se zneužíváním návykových látek, se ve středisku naučilo říkat ne. „Teď třeba hodně frčí marihuana, takže kdyby dokázalo říci spolužákům ne, já si tu trávu nedám, bylo by to ideální. Ale jak přesně bude terapeutický program probíhat, závisí na individualitě dítěte," uvedla Florianová.

Na Středisko výchovné péče se zatím obracejí hlavně školy, které mají problém s třídním kolektivem. „V něm se objevují žáci, již mají problém s chováním k ostatním spolužákům, možná by se dalo nazvat, že se obávají šikany. Dále k nám budou docházet klienti, kteří za sebou mají trestnou činnost, a nebylo jim ještě patnáct let a dále klienti, u kterých je žádáno nějaké psychologické vyšetření nebo psychologická diagnostika, v neposlední řadě jsou to klienti, kteří kvůli spáchání trestného činu potřebují k soudu pedagogický posudek," přiblížila vedoucí střediska Floriánová.

Středisko výchovné péče v Jihlavě je třetí na Vysočině. Služby nabízí i dětem z ostatních částí kraje a organizačně spadá pod jihlavský dětský domov se školou.

„Středisko výchovné péče je poradnou, která v Jihlavě a okolí dlouho chyběla, a tak rodiče dětí z nejbližšího okolí byli nejčastěji odkazování až na poradnu brněnskou, jejíž dostupnost pro ně byla problematická," vyjádřil se ředitel Dětského domova se školou Radek Vovsík.

Poradna působí ve čtyřech základních rovinách. První jsou preventivní programy, jejichž hlavními tématy jsou klima třídy, vztahy mezi vrstevníky, prevence šikany a její případná řešení. Druhou oblastí je poradenská činnost určená především rodičům či zákonným zástupcům dětí. Třetí oblastí je terapeutická činnost, kdy se jedná o individuální terapii klientů, čtvrtou rovinou je diagnostická činnost.

Středisko sídlí v městském pronájmu v budově odboru sociálních služeb ve Vrchlického ulici. Provoz i tříčlenný personál financuje ministerstvo školství.