Na podzim loňského roku usedli do zastupitelských lavic, někteří se ještě ani neohřáli, pobrali sotva pár stovek a už se na ně vztahuje nová povinnost podat daňové přiznání. Některé proto tato nová povinnost se začátkem letošního roku zaskočila.

„Letos jsme lidem, kteří pro obec pracují, včetně zastupitelů, vydávali potvrzení o příjmech poprvé, v předchozích letech tato povinnost opravdu nebyla," potvrdil starosta Vyskytné nad Jihlavou Petr Böhm s tím, že jde pouze opět o navyšování administrativní zátěže samospráv.

V praxi například vznikají situace, kdy noví zastupitelé, kteří byli do svých funkcí zvoleni během loňského listopadu, dostali od úřadů potvrzení o příjmech za rok 2014 například ve výši tří stovek korun. Může za to právě novinka v daních od roku 2014.

Příjmy totiž nově podléhají zálohové dani, na kterou se vztahuje povinnost podat daňové přiznání.

Do konce roku 2013 bylo možné drobné příjmy do pěti tisíc korun měsíčně zdanit srážkovou daní, tyto příjmy už nevstupovaly do ročního základu daně poplatníka. Od ledna 2014 však lze srážkovou daň aplikovat jen u dohod o provedení práce do částky 10 tisíc korun měsíčně. Všechny ostatní druhy příjmu lze nově zdanit pouze zálohou daní, bez ohledu na jejich výši a úhrn v měsíci.

Zastupitelé, kteří byli zvyklí, že za ně daně zpracovává hlavní zaměstnavatel, si nyní musí podat daňové přiznání sami.

Zastupitele Jihlavy Vítězslava Schreka, který je zároveň předsedou kulturní komise, novinka nechává chladným. „Mne se tato novinka nijak zvlášť nedotkne. Daňové přiznání dělám ve spolupráci se svou daňovou poradkyní už několik let, protože mám souběžně několik příjmů. Nyní tedy budu mít o jeden papír navíc," poznamenal k novince Schrek, který uvedl, že letos magistrát toto potvrzení o příjmech vydával poprvé.

V některých obcích se proto nabízí myšlenka, zda nevykonávat funkci zastupitelů a předsedů výborů a komisí bez odměn. Například v Cejli dělají práci pro obec zdarma. „Nás se tato novinka netýká, protože zastupitelé vykonávají tuto práci zcela zdarma," potvrdila starostka Cejle Pavlína Nováková.

Tato povinnost se však netýká pouze zastupitelů a lidí, kteří berou peníze za výkon nějaké funkce v obecní samosprávě, ale obecně všech zaměstnanců, kteří souběžně pobírají několik příjmů, které nepodléhají srážkové dani.