Až desetitisícové škody způsobují rybářům na Jihlavsku vydry říční. Tyto státem chráněné šelmy obývají potoky, řeky a rybníky v čím dál větším počtu a nutno říct, že se jim na Vysočině zalíbilo. I na Jihlavsku se za několik posledních let snížily stavy některých druhů ryb téměř na desetinu.

Za první pololetí letošního roku byla rybáři uplatněna škoda na rybách způsobená vydrou říční ve výši 667 052 korun. Náhradu škody vyplatil Kraj Vysočina všem 22 žadatelům, ať už fyzickým osobám, nebo jednotlivým rybářstvím.

Od roku 2003 požádalo v kraji o náhradu škod způsobených zvláště chráněnými živočichy už 724 subjektů v celkové výši přesahující 27 milionů korun.

Jenže podle rybářů na Jihlavsku je problém, že Kraj Vysočina nehradí škody způsobené v revírech, tedy v potocích, na řekách a sportovních nádržích. „A to, co nám kraj zaplatí, neodpovídá skutečné výši škod. Podle mého názoru by se měla tato legislativa změnit. Některým řekám už můžeme říkat přímo vydří řeky," řekl dlouholetý rybář Jaroslav Kořínek.

Kromě náhrad škod na rybách způsobených vydrou říční bylo dříve možné žádat i náhradu škod způsobených kormoránem velkým. Ten však byl k 1. dubnu loňského roku vyřazen ze seznamu zvláště chráněných druhů, a proto již náhradu škody jím způsobenou nelze poskytnout.

Přes vyškrtnutí ze seznamu je však kormorán stále chráněn stejně jako všechny ostatní běžné druhy ptáků v Česku i v celé Evropské unii. „Na lov a plašení kormoránů bude i na-dále třeba povolení orgánu ochrany přírody," upozornila mluvčí kraje Jitka Svatošová.

„Na území Kraje Vysočina byly dosud uplatňovány kromě škod na rybách i škody způsobené bobrem evropským na nesklizených plodinách. Stalo se tak zatím pouze v jednom případě v roce 2011," řekl Zdeněk Chlád, radní kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství.

Zatím nejvíc kraj vyplatil na náhradách v roce 2010, kdy v seznamu zvláště chráněných živočichů ještě figuroval kormorán. Rybáři z Vysočiny tehdy získali více než 3,1 milionu korun.

DANA KŘÍŽKOVÁ + ČTK