„Kraj Vysočina se zavázal přispívat k rozvoji činnosti Zoologické zahrady Jihlava, která je jedinou institucí svého druhu na jeho území. Oplátkou za to se město zavázalo šířit divadelní kulturu mezi Jihlavany a posílit Horácké divadlo Jihlava jako svébytné kulturní centrum ve městě,“ sdělila primátorka Jihlavy Karolína Koubová.

Dobré vztahy města s krajem pocítí především lidé. „Vzájemná podpora se velice pozitivně odráží v urychlení plánovaných investic obou organizací. Je zároveň pozitivním signálem i směrem k návštěvníkům, pro které ve výsledku představují zvýšení jejich komfortu,“ vyzdvihla Jana Fischerová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Memorandum zástupci obou institucí uzavřeli poprvé v roce 2015, nyní je prodloužené do roku 2025. „Na jeho základě kraj už podpořil v ZOO například stavbu voliér pro dravé ptáky a sovy, pořízení cykloboxů nebo nových ubikací pro kriticky ohrožený živočišný druh,“ připomněla mluvčí krajského úřadu Eva Neuwirthová.

Město se na oplátku v Horáckém divadle Jihlava podílelo na pořízení technického dovybavení multifunkční zkušebny, instalaci scénického nasvícení a výrobě prezentačních informačních stolů nebo na rekonstrukci zvukové aparatury na velké scéně,“ doplnila Neuwirthová.