Místo také láká mnoho zvědavců a v prostoru poblíž pláže se nedávno objevil další zátaras. Stejně jako začátku cesty vedoucí po hrázi. Práce ve Velkém Pařezitém podle vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK), která má rybník na starost, pokračují dle harmonogramu a pomalu jdou do finále. Napouštění vodní plochy má začít podle plánu, tedy v polovině září.

„Lidé nedbali zákazů vstupu na staveniště, vstupovali na ně i přes několikeré varovné a zákazové cedule. Nyní je stavba zabezpečená dle požadavků koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi tak, aby se na staveništi předešlo úrazu a zároveň se co nejméně zamezoval přístup veřejnosti na volné prostranství,“ vysvětlila tento krok mluvčí AOPK Karolína Šůlová.

Opravy se týkají hlavní hráze, výpusti a bočních hrází, řeší se i částečné odbahnění rybníku. Oproti původnímu předpokladu bylo nutné vytěžit a odvést navíc 3 315 metrů kubických tekutých náplavů. Projektová dokumentace byla totiž zpracovávána při plně napuštěném rybníku, tedy bez možnosti přesně změřit sedimenty v místě budoucí paty hráze.

„Probíhají například dokončovací práce na spodní výpusti, dále jsou budována schodiště na hlavní hrázi, kudy budou lidé chodit do vody. Přisypávají a upravují se také boční hráze. Také probíhá částečné odbahňování a pracuje se na odvozu rybničních sedimentů. Odbahnění většího rozsahu není účelné s ohledem na nízkou úživnost sedimentů, kvalitu vody i poměrně velkou hloubku nádrže,“ vyjmenovala některé práce Karolína Šůlová.

Kdy bude rybník opět plný vody, lze podle investora zatím pouze odhadnout. Záleží totiž na průběhu zimy a na jarním tání. Pokud nebude sucho, mohlo by to být už na jaře příštího roku. To by určitě uvítali všichni ti , kteří se do rybníka poblíž Řásné rádi jezdí koupat.