V roce 2019 byly v rámci celé České republiky naměřené nejnižší koncentrace škodlivin za posledních jedenáct let. „Na Vysočině nebyly překročeny zákonem stanovené imisní limity pro prachové částice a zároveň se jejich počet oproti předchozímu roku významně snížil,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.

Vysočina tak patří ke třem krajům s největší kvalitou ovzduší. Kromě něj se dobře dýchá i lidem v Jihočeském a Plzeňském kraji.