Přemístit, zrušit nebo jinak měnit válečné hroby lze totiž jen se souhlasem ministerstva obrany. „Podle zákona o válečných hrobech a pietních místech lze přemístění, zrušení a jiné změny jakéhokoliv válečného hrobu bez ohledu na jeho vlastnictví provést pouze s písemným souhlasem Ministerstva obrany. Takový souhlas se nevztahuje na údržbu a úpravu válečného hrobu, ale v případě změny vzhledu, obsahu textu na náhrobku nebo pamětní desce, je nezbytný,“ vysvětlil Daniel Trtík z právního oddělení krajského úřadu.

Na Vysočině se nachází více než sto pietních míst různého charakteru připomínající padlé vojáky Rudé armády v první a druhé světové válce, která mají statut válečného hrobu.