Nejvíce přestupků odhalili celníci na Vysočině. „Celní úřad pro Kraj Vysočina se dlouhodobě řadí mezi nejúspěšnější regiony v odhalování nelegální zaměstnanosti zahraničních dělníků. Poslední kontrolní akce to jenom potvrdila,“ podotkl mluvčí Celního úřadu pro Kraj Vysočina Richard Zeman.

Celníci kontrolovali zaměstnance v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Bystřici nad Pernštejnem a Štokách. „Zkontrolovali jednašedesát osob a u osmapadesáti z nich pojali důvodné podezření na výkon nelegální práce. V případě osmačtyřiceti cizinců pak jejich zaměstnavatelé nesplnili zákonem stanovenou oznamovací povinnost vůči místně příslušnému úřadu práce,“ shrnul Richard Zeman.

Celníci v celé republice zaznamenali celkem 213 cizinců vykonávajících nelegální práci bez platného povolení k zaměstnání či zaměstnanecké karty a sedmadvacet cizinců vykonávajících práci bez platného pobytu na našem území.

„Důsledkem nelegální práce cizinců je neplacení daně z příjmů fyzických i právnických osob a rovněž odvodů na sociálním a zdravotním pojištění. Odhalená porušení vybraných ustanovení zákona o zaměstnanosti jsou postoupena do správního řízení,“ uvedl Richard Zeman s tím, že zaměstnavatelům, kteří umožnili cizincům výkon nelegální práce, hrozí sankce až do výše deseti milionů korun.