Jubilejní 150. zasedání Pléna České konference rektorů (ČKR) hostil jihlavský Hotel Gustav Mahler. Řešila se zejména příprava rozpočtu vysokého školství na příští rok a výhled do roku 2022. „Ve střednědobém výhledu je navýšení o osm set milionů korun ročně v oblasti vzdělávacích činností. Navýšení bude také v oblasti vědeckých činností na vysokých školách,“ uvedl předseda ČKR a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Do Jihlavy zavítal i ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga (ANO). Prozradil, že pro vědu a výzkum se aktuálně počítá se sumou devět set milionů. „V souhrnu je navýšení rozpočtu pro vysoké školy zatím 1,7 miliardy korun pro rok 2020,“ uvedl. Připomněl, že letos jsou školy v lepší výchozí pozici než v minulých letech, kdy se peníze přidávaly poslední chvíli.

Rektoři řešili také implementaci Metodiky 2017+, která by se měla příští rok spustit. „Pro strategický rozvoj univerzity je důležité, aby vedení mělo volnost a jasný plán, kam s vědou a výzkumem bude směřovat,“ uvedl Plaga. Ministr chce, aby univerzity byly živými organizmy, které dokáží s přidělenými prostředky zdravě hospodařit. V minulosti bylo totiž hodnocení výsledků vědy a výzkumu výrazně zaměřeno na historická data.

Diskutováno bylo i téma blížících se voleb do Evropského parlamentu. „Málo si uvědomujeme, jak zásadní roli hraje jednota Evropy a jakým hrozbám vysoké školství v Evropě čelí,“ varoval místopředseda ČKR pro vnější záležitosti a rektor AMU Jan Hančil.

Dodal, že Evropská unie za posledních deset let investovala do českého vysokého školství 85 miliard korun. „Je to obrovská důvěra vložená v rozvoj českého školství,“ řekl. Veřejnost by prý měla jít k volbám a volit strany, které chtějí prohlubovat evropskou spolupráci.

U kolejí mají dluh

Rektoři musí řešit i stav kolejí a menz. V této oblasti mají vysoké školy významný dluh a přestože byl loni otevřen nový investiční program, alokace finančních prostředků v něm není dostatečná. „O tu záležitost se zajímám,“ ujistil však ministr.

Rektor Ostravské univerzity a místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Jan Lata dodal, že existují dotační výzvy na rekonstrukci kolejí, ale požadovaná spoluúčast školy ve výši čtyřiceti procent mnoha univerzitám neumožní se o dotace vůbec ucházet. Do budoucna plánované snížení spoluúčasti o deset procent nebude všelékem.

„Vysoké školy dávají prostředky do rekonstrukce kolejí ze svých fondů. Stav si ale žádá systematičtější řešení,“ vysvětlil Mikuláš Bek, místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání a rektor Masarykovy univerzity. „Počty maturantů nyní začnou růst a vysoké školy budou řešit problém s ubytováním studentů,“ prorokoval.

Nejinak tomu bude v Jihlavě. „Nám koleje citelně chybí,“ přiznal rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava Václav Báča. V minulosti nebyla u studentů v krajském městě Vysočiny taková poptávka po bydlení, aby bylo nutné dělat hlubší analýzu, nyní k ní ale škola přistupuje. „Roste počet studentů a zvyšují se nájmy. Budeme zjišťovat naše možnosti v této otázce,“ přislíbil.