Vyšší policejní škola musela být zrušena, protože měla kvalitní výsledky a vlastní názor. Převod dopravní problematiky pod pražskou školu zaměřenou dosud na pořádkovou policii je hazardem s osudem dopravní policie.

S takovými tvrzeními přichází bývalý ředitel Vyšší policejní školy Ministerstva vnitra (VPŠ MV) v Jihlavě a dnes už i bývalý policista Zdeněk Sadecký. Ten se vyjádřil ke kroku ministerstva, které od ledna ruší tři policejní školy ze šesti. Jednou z nich je i ta jihlavská, která se specializuje na dopravní policii. Ministerstvo si od sloučení škol slibuje úspory ve výši 115 milionů korun.

„Za zrušením samostatné školy v Jihlavě stojí zřejmě mimo podpásově vedeného konkurenčního boje pražské školy i nepohodlnost názorů minulého vedení a kvalitní práce učitelů jihlavské školy," myslí si Sadecký. Pro rušení jihlavské školy nebyly podle bývalého ředitele žádné rozumné provozní ani ekonomické důvody.

„Jihlava měla v době denní naplněnosti třemi sty studujících prokazatelně nejlepší ukazatele v efektivitě práce mezi všemi šesti školami. Měla nejnižší denní náklady na jednoho studenta, a to přesto, že podstatná část výuky probíhala v terénu se speciálními výcvikovými vozidly," uvedl Sadecký, který krok ministerstva považuje za nekompetentní.

Ministerstvo vnitra zařadilo jihlavskou policejní školu na seznam rušených na základě úsporných opatření navržených vládou. „Bývalý ředitel v Jihlavě souhlasil s nutností úsporných kroků do okamžiku, než se jednalo o školu v Jihlavě, a požadoval, aby byla zrušena škola v Praze, Pardubicích a v Brně," reagovala na slova Sadeckého mluvčí ministerstva Denisa Čermáková.

Podle Čermákové proběhla na všech školách podrobná hodnocení kvality výuky a učitelů. „Výstupy z nich jsou naprosto vyrovnané a Jihlava z nich nikterak nevybočuje," dodala Čermáková. Výuka bude podle ní nadále plně zajištěna na nástupnické škole.

Sadeckému se nelíbí, že vedení ministerstva nereagovalo na věcné argumenty vedení jihlavské školy a veškeré návrhy na dosažení úspor v resortu byly smeteny ze stolu. „Celý proces rušení provází řada právních i provozních nedostatků. Nikdo z vedení ministerstva nepřijel do jihlavské školy vysvětlit, proč tomu tak bylo," doplnil bývalý ředitel a naznačil, že hodlá podniknout ve svých zjištěních další kroky.

„Bývalý ředitel od rozhodnutí že školu zruší, ministerstvo atakuje stížnostmi, které obsahují urážlivé, nepravdivé a nyní i zpolitizované výroky," kontrovala závěrem Čermáková.