Lea Kazatelová a Veronika Šustrová zpracovávají toto téma v rámci závěrečné absolventské práce.
Vítězem turnaje se stal Alex Varga, druhé místo patří Milanu Dočekalovi a třetí místo obsadil Tomáš Svítil. Dvacet účastníků turnaje podpořilo jeho charitativní myšlenku startovným ve výši tři sta korun, uvedla spoluautorka projektu Lea Kazatelová.

V rámci doprovodného programu se prodalo 170 lístků do hry o ceny. Výtěžek z akce ve výši 10 tisíc korun jsme v závěru akce předaly ředitelce TyfloCentra Jihlava Ivetě Bělovové-Dolejší. Organizace využije výše uvedenou částku na zakoupení ozvučené střelby pro nevidomé a slabozraké, kterou si mohli účastníci akce vyzkoušet v rámci doprovodného programu. Veronika Šustrová, spoluautorka projektu, podotkla, že byl o střelbu velký zájem.

Vodicí psi

Na přípravě akce úzce spolupracovaly s výše uvedenou organizací a s majitelem komplexu Mlýnhotel ve Vílanci, který poskytl zdarma prostory pro realizaci tenisového turnaje i doprovodného programu. Zájemci si mohli v rámci tohoto programu vyzkoušet nejen ozvučenou střelbu, ale také si vyzkoušeli pomůcky pro osoby s vadou zraku, seznámili se s problematikou vodicích psů, případně mohli požádat o konzultaci výživovou poradkyni.

„Po předání hlavních cen prvním třem hráčům v turnaji, jsme byly dotázané, zda se bude turnaj opakovat i v příštím roce. Většina hráčů i dalších zájemců o charitativní akci byla velmi spokojena s její organizací, programem, a projevila zájem se jí znovu zúčastnit," doplnila k zájmu za organizátory ze školy Lea Kazatelová.

Konstrukci a realizaci projektů se studenti Soukromé vyšší odborné školy sociální Jihlava (SVOŠS) věnují od druhého ročníku studia v rámci praxe, která tvoří třicet procent učebního plánu oboru sociální práce i předškolní a mimoškolní pedagogika.
Část studentů si volí projekt jako formu zpracování závěrečné absolventské práce na škole. V jeho rámci musí prokázat velkou část kompetencí sociálního pracovníka, respektive předškolního a mimoškolního pedagoga.

Andrea Šeredová, SVOŠS